prediksi soal bahasa dan sastra untuk ujian nasionalkelas iii bahasa

 kumpulan soal sastra indonesia kelas bahasa

 

1. Bacalah puisi berikut ini!

Tanah kelahiran

Jamrud di pucuk-pucuk

Jamrud di air tipis menurun

Membelit tangga di tanah merah

Dikenal gadis-gadis dari bukit

Nyanyian kentang sudah digali

Kenakan kebaya merah ke pewayangan

Ramadhan K.H

Kata merah pada puisi di atas melambangkan…

a. kemarahan b. kegembiraan c. pesta meriah d. Kesuburan e. Hidup yang bahagia

2. Bacalah puisi berikut!

Pertemuan

Meniti tasbih

Malam pelan-pelan

Dan burung pedasih

Menggaris gelap di kejauhan

Kemudian adalah pesona

Wajahnya bersandar ke kaca jendela

Memandang kita, memandang kita lama-lama

Demikian sunyi telah diturunkan diam demikian pula manusia

Dikirim kebumi yang terbentang

Dari surga

Yang telah ditutupkannya. Dan kini tinggal cinta

Memancar-mancar dari sunyi kaca jendela

Gunawan Muhammad

Tema puisi di atas adalah…

a. Tafakur kepada Tuhan c. Kepasrahan kepada Tuhan e. Kegelisahan hati

b. Keimanan kepada Tuhan d. Kesunyian di malam hari

3. Bacalah puisi berikut ini!

Perjuangan

Tentram dan damai

Tidak, tidak Tuhanku

Tentram dan damai berbaju putih di dalam kubur

Tapi hidup ialah perjuangan

Perjuangan semata lautan segara

Perjuangan semata dalam semesta

Hanya dalam bening beta merasa tentram dan damai

Hanya dalam berjuang berkobar

Engkau Tuhanku di dalam dada ini

Sutan Takdir Alisyahbana

Suasana yang terdapat dalam puisi di atas adalah…

a. ketentraman dan kedamaian c. Kegelisahan hati e. Perjuangan hidup

b. damai dalam sepi d. Tentram dalam hidup

4. Bacalah puisi berikut ini!

Tuhan telah menegurmu

Tuhan telah menegurmu

Lewat perut anak-anak yang kelaparan

Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan

Lewat sesayup suara adzan

Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran

Lewat gempa bumi yang berguncang

Deru angin yang meraung kencang

Hujan dan banjir yang melintang pukang

Adakah kau dengar?

Amanat puisi di atas adalah….

A. Kita harus peduli kepada kaum miskin C. Menegur harus dengan sopan

B. Kerjakan perintah Tuhan dengan baik D. Dengarkan peraturan Tuhan

C. Tabah dalam menghadapi cobaan hidup

5. Bacalah Puisi berikut ini!

Leher dan Dasi

Kursi tanpa orang

Tetap berharga

Orang tanpa kursi

Tak berharga apa-apa

Karena harga orang

Tergantung pada kursinya

Sementara kursi

Tak mempedulikan orang-orang

H.S Djurtatap

Nilai sosial yang terkandung dalam puisi di atas adalah….

A. Kursi dan orang-orang sama-sama berharga

B. Harga seseorang senilai dengan jumlah kursi yang dimilikinya

C. Harga seseorang tergantung pada kedudukannya

D. Kursi merupakan kedudukan yang selalu didambakan

E. Kedudukan seseorang sangat tergantung pada kursi

6. Perhatikan puisi berikut!

Takut ’66, Takut ’98

Dekan takut pada rektor

Rektor takut pada menteri

Menteri takut kepada presiden

Presiden takut kepada mahasiswa

Taufik Ismail

Majas yang dominan pada puisi di atas adalah….

A. Alegori B. Sinestesia C. Pars Pro Toto D. Personifikasi E. Repetisi

7. Perhatikan perbedaan puisi berikut!

Perbedaan yang tampak dari kedua puisi di atas adalah…

A. Syair berisi cerita, sedangkan puisi modern berisi ungkapan perasaan.

B. Syair berisi ungkapan perasaan, sedangkan puisi modern berisi cerita

C. Sisi puisi modern berisi gambaran seorang raja, sedangkan syair berisi curahan jiwa

D. Syair berisi cerita jenaka, sedangkan puisi modern berisi curahan jiwa

E. Syair berisi curahan jiwa, sedangkan puisi modern berisi lukisan alam

8. Perhatikan puisi berikut!

Kalau anak pergi ke pekan

Ikan Yudan belanak dibeli

Ikan panjang dibeli dahulu

Kalau anak pergi berjalan

Teman cari saudara cari

Tentu ibu mencari dahulu

Puisi di atas digolongkan menjadi talibun, alasannya…

A. Jumlah lariknya ada enam dan berhubungan sebagai sampiran dan isi

B. Dipakai untuk menyindir orang

C. Berisi curahan perasaan dan nasihat

D. Bersajak akhir silang larik-lariknya

E. Terdiri atas enam baris dalam satu bait

9. Perhatikan puisi berikut!

Karena Kasihmu

Karena kasihmu

Engkau tentukan waktu

Sehari lima kali kita bertemu

Berdasarkan kutipan di atas, Amir Hamzah menganut aliran….

A. Simbolisme B. Realisme C. Psikologisme D. Mistisme E. Determinisme

10. Perhatikan puisi berikut ini!

Bila kucing pergi

Tikus pun menari

Kucing tidak ada

Tikus pun berpesta

Ada negeri Malang

Kucingnya hilang

Tikus pun menari-nari

Aliran yang tampak dalam puisi di atas….

A. Romantisme B. Idealisme C. Naturalisme D. Mistisme E. Simbolisme

11. Perhatikan puisi berikut!

Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia II

Langit akhlah rubuh, di atas negeriku berserak-serak

Hukum tak tegak, doyong berderak-derak

Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh Tun Razak

Berjalan aku di Six Avenue, Maydan Thrir dan Ginza

Berjalan aku di Dam, Champs Elysees dan Mesapotamia

Di sela khalayak aku berlindung

Di belakang hitam kacamata

Dan kubenamkan topi baret di kepala

Malu aku jadi orang Indonesia

Pengaruh asing dalam puisi di atas tampak pada….

A. Pola rima B. Amanat C. Diksi D. Jumlah larik E. Tema

12. Perhatikan puisi berikut ini!

Maju

Ini barisan bergenderang berpadu

Kepercayaan tanda menyerbu

Sekali berarti

Sesudah itu mati

Maju

Bagimu negeri menyediakan api

Punah di atas menghamba

Binasa di atas ditinda

Penggalan puisi di atas mengungkapkan pandangan/sikap hidup yang patriotik. Puisi di atas termasuk angkatan….

A. Balai Pustaka C. Angkatan ’45 E. Angkatan ’66

B. Pujangga Baru D. Angkatan Jepang

13. Perhatikan puisi berikut!

Shanghai

Ping di atas pong

Pong di atas ping

Ping ping bilang pong

Pong pong bilang ping

Mau-mau bilang pong

Sutardji Cazoumbachri

Unsur estetika yang menonjol dalam puisi di atas adalah…

A. Tipografis B. Pilihan kata C. Jumlah baris D. Penataan kata E. Permainan bunyi

14. Perhatikan puisi berikut!

Sunyi itu duka

Sunyi itu kudus

Sunyi lupa

Sunyi itu lapus

Penggalan puisi di atas mengandung majas….

A. Paralelisme B. Metafora C. Hiperbola D. Personifikasi E. Antitesis

15. Peratikan puisi berikut ini!

Berdiri Aku

Berdiri aku di senja senyap

Camar melayang menepis buih

Melayang bakau mengurai puncak

Berjulang datang ubur terkembang

Angin pulang menyejuk bumi

Menepuk teluk mengempas emas

Lari ke gunung memuncak sunyi

Berayun-ayun di atas talas

Puisi karya Amir Hamzah di atas menonjolkan unsur…

A. Tema B. Nada C. Rima D.Rasa E. Majas

16. Perhatikan puisi berikut!

Pahlawan tak Dikenal

….

Wajah sunyi setengah tengadah

Menangkap sepi padang senja

Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu

Dia masih sangat muda

Toto Sudarto Bachtiar

Baris ketiga pada kutipan diatas menggunakan majas….

A. Metafora B. Hiperbola C. Personifikasi D. Pleonasme E. Paradoks

17. Puisi berikut ini untuk bacaan nomor 17-19

Dengan kasih sayang

Dengan kasih sayang,

Kita simpan bedil dan kelewang

Punahlah gairah dalam darah

Jangan!

Jang dibunuh para lintah darat

Ciumlah mesra anak jadah tak berayah

Dan sumbaylah jemarimu pada mulut peleptupan

Karena darah pada bajak dan perompak

Akan mudah mendidih oleh pelor

Mereka bukan tapir atau badak

Hatinya pun berurusan dengan cinta kasih

Seperti jendela terbuka bagi angin sejuk!

Kita yang sering kehabisan cinta untuk mereka

Cuma membenci yang nampak rompak

Terlampau terbatas pada lahiriah masing pihak

Lahirlah yang terlalau banyak meminta

Terhadap sajak yang paling utopis

Bacalah dengan senyuman yang sabar

Jangan dibenci kaum pembunuh

Jangan biarkan anak bayi mati sendiri

Kere-kere jangan mengemis lagi

Dan terhadap penjahat yang paling laknat

Pandanglah dengan jendela hati yang bersih

Tema yang tersirat dari puisi di atas adalah….

A. Kejahatan dan kasih sayang

B. Kasih sayang terdapat dalam berbagai persoalan

C. Kasih sayang dapat menimbulkan berbagai persoalan

D. Para penjahat tidak memiliki kasih sayang

E. Kasih sayang mengatasi persoalan

18. Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut adalah….

A. Untuk menyelesaikan persoalan gunakanlah kasih sayang

B. Gunakanlah kasih sayang untuk menyelesaikan kemiskinan

C. Hendakhalh kita memiliki hati yang jernih dan bersih

D. Hendaklah hidup ini penuh dengan kasih sayang

E. Kejahatan tidak diselesaikan dengan kasih sayang

19. Amanat yang tergambar dalam puisi di atas adalah….

A. Marah B. Benci C. Kasih D. Rindu E. Sedih

20. Perhatikan puisi berikut ini

Nantikanlah

Rumput kering kemuning

Terhampar luas

Gemetar tampak hawa panas

Atas padang sunyi

Ah, rumput, akarmu jangan turut mengering

Jangan mati kaku di tanah terbaring

Nanti, nantikanlah!

Dengan sabar dan tabah

Sampai hujan turun membahasai bumi

Waluyati

Kelompok kata hawa panas pada penggalan puisi di atas melambangkan makna….

A. Sesuatu yang dapat dijadikan lawan bicara

B. Kekuatan dari luar yang bisa membahagiakan

C. Wilayah, tempat tinggal, manusia, rakyat, atau bangsa Indonesia

D. Kekuatan dari luar yang dapat menyengsarakan

E. Segala sesuatu yang dapat berperilaku sebagaimana manusia

21. Perhatikan puisi berikut ini!

Senja di Pelabuhan Kecil

Ini kali tidak ada yang mencari cinta

Di antara gudang, rumah tua, pada cerita

Tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut

Menghembus diri dalam mempercaya maut berpaut

Chairil Anwar

Kritik yang dapat ditulis untuk bait puisi di atas adalah….

A. Puisi tersebut merupakan ungkapan Chairil yang ditinggalkan kekasihnya

B. Chairil berusaha mengungkapkan kisah cintanya yang tidak bahagia dengan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan laut

C. Chairil hendak mengucapkan kesedihan dan kerawanan tanpa mengucapkan kata sedih atau rawan teta[i dengan melukiskan suatu keadaan yang menimbulkan rawan itu.

D. Puisi tersebut menggunakan rima yang sama pada akhir setiap larik

E. Chairil merasa maut hampir tiba dan dia sudah tidak mempunyai cinta lagi.

22. Perhatikan puisi berikut!

Surat dari Ibu

Jika bayang telah pudar,

Dan elang laut pulang sarang,

Angin bertiup ke benua,

Tiang-tiang akan kering sendiri

Dan nahkoda sudah tahu pedoman

Boleh engkau datang padaku

Kata-kata yang bermakna denotasi dalam puisi di atas adalah….

A. tiang-tiang, kering D. Boleh, datang padaku

B. nahkoda, pedoman E. Telah pudar, angin, bertiup

C. pulang, ke sarang, benua

23 Simaklah puisi berikut!

Datanglah engkau wahai maut

Lepaskan aku dari nestapa

Engkau lagi tempatku berpaut

Di waktu ini gelap gulita

Kicau murai tiada merdu

Pada beta bujangga Melayu

Himbau pungguk tiada merindu

Dalam telingaku seperti dahulu

Berdasarkan isinya, puisi di atas dapat disebut sebagai….

A. romanas B. himne C. ode D. epigram E. elegi

24. Simaklah puisi berikut!

Kalau pandai berkain panjang

Serupa dengan kain sarung

Lebih dari kain pelikat

Kalau pandai berinduk semang

Serupa dengan ibu kandung

Siang dan malam dijadikan tongkat

Puisi di atas digolongkan sebagai talibun, sebab….

A. jumlah lariknya ada 6 dan berhubungan sebagai sampiran dan isi

B. bersajak akhir silang larik-lariknya

C. berisi curahan perasaan dan nasihat

D. dipakai untuk menyindir orang

E. terdiri atas enam baris dalam satu bait

25. Perhatikan puisi berikut!

Waktu masih muda dewasa

Nyala gembira masih dikandung

Sungai mengalir gagah perkasa

Gegap gempita di celah gunung

Sampai di bawah tanah datar

Ia berjalan lambat-lambat

Telah lebar sekarang dasar

Megah hati terhambat-hambat

Sanusi Pane

Menurut bentuknya puisi di atas tergolong….

A. oktav B. terzina C. kuartin D. Kuin E. Distikon

26. Perhatikan deretan puisi berikut!

1. Kalau kita rajin belajar

Banyak ilmu dapat dikejar

2. Piring tak retak nasi tak dingin

Tuan tak hendak kami tak ingin

3. Di mata air di dasar kolam

Kucari jawab teka-teki alam

4. Sudah gaharu dendana pula

Sudah tahu bertanya pula

Deretan puisi di atas yang termasuk karmina adalah….

A. 1 dan 2 C. 2 dan 3 E. 2 dan 4

B. 1 dan 3 D. 3 dan 4

27. Perhatikan puisi berikut!

Air dalam bertambah dalam

Hujan di hulu belum lagi reda

Hati dendam bertambah dendam

Dendam dahulu belum lagi sembuh

Kata-kata yang mempunyai kekuatan makna paling menonjol dalam puisi di atas adalah….

A. dalam, dendam C. reda, hati E. lagi, hulu

B. air, belum D. hujan, dahulu

28. Simak puisi berikut!

Awan datang melayang perlahan

Tempat gelombang pecah berderai

Berbuih putih di pasir berderai

Tampaklah pulau di lautan hijau

Gunung-gemunung bagus rupanya

Dilimpahi air mulia tampaknya

Tumpah darahku Indonesia namanyaa

Madah Kelana

Kata yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan makna dalam stanza di atas adalah….

A. melayang, gelombang C. Pulau, hijau E. awan, awan

B. datang, lautan D. Gunung, gemunung

29.Simak puisi berikut!

Dengarlah sebuah kisah riwayat

Raja di desa negeri kembayat

Di karang fakir dijadikan hikayat

Dibuatlah syair serta berniat

Kata-kata yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan rima terus dalam syair di atas adalah….

A. kisah, desa, fakir, syair C. karang, buat, niat, hikayat

B. raja, desa, buat, syair D. riwayat, tembayat, hikayat, berniat

E. riwayat hikayat, syair

30. Simaklah gurindam berikut!

Barang siapa tiada memegang agama

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

Hendaklah pelihara kaki

Daripada berjalan membawa rugi

Hati itu kerajaan di dalam tubuh

Kalau lalim segala anggota tubuh

Nilai yang terdapat dalam ketiga gurindam di atas adalah

A. Nilai religius C. Nilai Moral E. Unsur budaya daerah

B. Nilai sosial budaya D. Unsur budaya

Iklan

25 Komentar »

 1. Rumanti Said:

  makasih banget ….dah lama aku cari yang begini. eh …dapet disini

 2. cuwa Said:

  waaaaaahh….keren..baru nemu sih.kalo lebih banyak lagi gmn?????
  cozz….sastra tu butuh ngerjain soal yang bnyak gtu…boleh ya????
  lok udah ada,,e-mail-in ket4 ku yaw!!!!!makasih………

 3. permata Said:

  gmna sch kc tyng puisi gtchu aja g da soal – soal ujian nya kla it aja ak jga bsa bt ch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ak mnta soal ujian na aj kannnya itu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. pick-pick Said:

  uwiii…kKkK!!! KEYEEENN…. ! pick ceneng dech,
  beberapa puisi udah pick kenal, n pick punya buku_na loooO!! uwaAaA!! cenang_na

 5. RISCKI ELITA Said:

  Thanks bangat ya..aq emang lagi butuh bangat ney kumpulan soal, yach…buat persiapan menuju UAN,HMMM…happy-na hati qu….se X lage…thanks abez geto loch…

 6. jack Said:

  kirim dong judul skripsi bahasa yang menrk

 7. yati Said:

  kalau bisa lihat contoh-contoh yang lainnya donk……

 8. mirah Said:

  kok nggak ada soalnya mas, cuman puisi cinta

 9. ciyu Said:

  mas kenapa cuma puisi aja?trus kenapa ga ada soal nya buat kita jadiin latihan ……………………………………………………MAKASIH YA WALAUPUN GAK ADA ………………………………………………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. tary Said:

  tolongin bantuin qu donkzzz tolong cariin buat UN tentang paan ja,,,,,,,,,,n klo bisa sama jawabanny,ya…?
  plizzzzzzzzz……….?
  klo dah dpt sms ke hp qu ja ya?02191749867
  ko ga ke fs jga bisa:qw_gy_c@em.kan…………?
  ku tnggu ya,,plizz bantuin ku………….?
  klo bisa semua mata pelajaran ya….

 11. tary Said:

  tolong cariin buat soal UN donkzzzzzzzzzz………..?tp smua mata pelajaran…………?plizzzzzzzzzzzz
  gw tnggu yawhhhhhhhhhhhhhh
  klo dah dpt sms ja ke sini 02191749867

 12. puput Said:

  kaG ..
  TlOnG DuNk bUaT SoAl iannk gAMpAnG ,, SuPaYa bSa LuLuS 100%..hehehe

 13. Febi Said:

  Terima kasih,, sangat membantu untuk PR bahasa Indonesiaku,, disuruh cari soal majas nee~

 14. REDAKTUR Said:

  Terima kasih sudah posting dsini.Kita memang sengja menampiLkan soal puisi saja,krn soal puisi trkadang sangat sulit.Bab berikutnya akan diulas bab prosa saja.

 15. willi Said:

  Terima kasih ya, saya dapat bahan untuk mengajar.

 16. cHRIStiawan Said:

  WAH…kurang banyak soale…padahal penting.

 17. indro Said:

  woi beruk kami butuh puisi yang lengkap,,, bkn soal

 18. Kelompok 6 Said:

  thanks bgt buat tugas bhsa indonesia yang udah nunggak berbulan bulan dan masalahnya tugasnya disuruh bikin soal dan ini tinggal ngopy dehhh ahhahha..

 19. nur malindah lestari Said:

  thengss bgt kka atas kumpulan soal2nya.. ngebantu aku bgt dlm mememahami sastra-puisi.. n dlm tuntutan pemenuhan tugas sastra. hhee… krn kbetulan qu jg kelas 12 bahasa.. makasii ^^

 20. ryo Said:

  makasih . . . tapi kuncin\ jwbnnya mna?

 21. yadi al-fiqri Said:

  Jangan puisi smua dong soal’y, tentang esai jg d ksh……………..

 22. two tumbs!thanks berat 😉

 23. Rama Said:

  thanks atas soal-soalnya,, sangat membantu buat saya selesaikan tugas..

 24. May Said:

  Terimakasih saya bisa mendapatkan soal sastradengan mudah

 25. Yeni Said:

  jawabannya ada nggak ?? kasih dong ?? lagi butuh ini 😀


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: